Најповолни
потрошувачки кредити

Ранк Банка Лимит (EUR) Камата (НКС) Отплата (Месеци)
1 Комерцијална 30 000 4.7 120
2 ТТК 15 000 5.9 95
3 Стопанска Скопје 15 000 6 120
Повеќе информации?

Најповолни
станбени кредити

Ранк Банка Лимит (EUR) Камата (НКС) Отплата (Месеци)
1 Халк 300000 EUR 2.9 360
2 Комерцијална 300 000 EUR 2.9 360
3 Халк 200 000 3.00 360
Повеќе информации?

Најповолни
хипотекарни кредити

Ранк Банка Лимит (EUR) Камата (НКС) Отплата (Месеци)
1 ТТК 4.90 180
2 Силк Роуд 50 000 5.00 240
3 Халк 150 000 6.23 240
Повеќе информации?