• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Автомобилски Кредити | МКД

  #1
  Автомобилски кредит

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 2 150 000 МКД
  • Сопствено учество - минимум 30%
  • Административен трошок за аплицирање: 300 МКД
  • Провизија за одобрување: 1% од износот на одобрениот кредит
  #2
  Автомобилски кредит

  Централна Кооперативна

  Лимит: 4 305 000 МКД
  • 1 000 МКД провизија – Барање за кредит; 1% - провизија за управување
  • Минимум 5% од вредноста на автомобилот со цена до 10 000 ЕУР
  • Минимум 30% од вредноста на автомобилот со цена над 25 000 ЕУР
  #3
  Автомобилски кредит (со залог на возило)

  Комерцијална Банка

  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  • Во кредитот може да се вклучи уште еден кокредитобарател кој не мора да е во роднинска врска
  • Провизија од 0.75% од износот на кредитот
  • Минимум 20% од вредноста на возилото
  #4
  Кредити за автомобили обезбедени со залог на возило

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 3 000 000 МКД
  • Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца. Рата =< 1/3 од вкупни приходи.
  #5
  УНИ автомобилски кредит

  УНИ Банка

  Лимит: 900 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • 1% еднократна провизија од сумата на одобрениот кредит
  #6
  Alpha Автомобилски кредит за нови возила

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 1 200 000 МКД
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • Минимум сопствено учество од 25% преку трансакциска сметка
  • 1.50% провизија за администрирање на кредит