• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Кредити За Реновирање | МКД

  #1
  Кредит за реновирање

  Про-Кредит Банка

  Лимит: 600 000 МКД
  • Провизија за апликација - 150 денари за приматели на плата во ПроКредит, 300 денари за приматели на плата во друга банка
  • Провизија при исплата - 1.5% од износот на кредитот
  #2
  Кредит за купување, градба, доградба, надградба или реновирање на станбен и деловен простор

  НЛБ Тутунска

  Лимит: 9 000 000 МКД
  • Без жиранти
  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години
  • Грејс период до 12 месеци
  • Хипотека на недвижен имот (1.4:1 до 3:1)
  #3
  Кредит за реновирање на стамбен и деловен простор

  Шпаркасе Банка

  Лимит: 1 800 000 МКД
  • Доколку кредитокорисникот не го исполнува условот за кредитоспособност може да достави кокредитокорисник
  • Еднократна провизија во висина од 1% од износот на одобрениот кредит
  #4
  Кредит за реновирање

  Стопанска Банка - Битола

  Лимит: 1 800 000 МКД
  • Можност за вклучување на еден ко - кредитобарател
  • Без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главнината на кредитот во тековниот месец
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот