За Нас

БанкоМетар е единствен и водечки веб сајт за финансиско споредување во Македонија. БанкоМетар ги споредува и избира на најдобриот станбен кредит, најдобриот депозит, најдобрата кредитна картичка или трансакциона сметка лесно и разбирливо.

БанкоМетар ја прави споредбата на финансиските производи лесна и едноставна, ние сме сајт каде со една посета можете да бидете информирани за сите финансиски производи во Македонија брзо, лесно и едноставно. Доколку барате автомобилски кредит или сакатe да ги споредите осигурителните услови за Вашиот автомобил од соништата, да побарате најповолен депозит во денари или девизи за да заштедите некои средства на страна, станбен или хипотекарен кредит за купување на куќа или стан или нивно реновирање, потрошувачки кредит или кредитна картичка – БанкоМетар е сајт за споредба кој ќе ви заштеди пари и време. Барате најдобра каматна стапка? Нашите табели за споредба ќе Ви овозможат да ги дознаете кои се тие на лесен и едноставен начин. На денешниот финансиски пазар има многу финансиски провајдери – па наша целодневна работа е да ги истражуваме Важите можности. БанкоМетар собира и сортира огромен обем на финансиски податоци вклучувајќи каматни стапки, трошоци, општи услови од сите најразлични продукти на банкарскиот и финансискиот сектор. Сакате да пресметувате за сите продукти, Ви нудиме калкулатори со кои најточно ќе ја консолидирате Вашата финансиска позиција.

Ние Ви ја преставуваме пошироката слика на Вашите можности.

Овој сајт е бесплатен за користење за посетителите на истиот. Ние не наплатуваме никакви трошоци за користење на веб сајтот од нашите посетители.

На денешниот финансиски пазар има толку многу финансиски и осигурителни компании, за што е потребно цело-неделно истражување на Вашите опции. Банкометар е компанија основана 2014 година со цел да Ви го направи споредувањето на финансиските и осигурителните производи полесно, побрзо и позабавно а се со една цел – да Ви се заштедат Вашите пари.

Нашиот веб сајт е сајт за споредување на сите финансиски и осигурителни производи од големиот број провајдери на истите.

  Ние споредуваме :
  – станбени кредити
  – депозити
  – хипотекарни кредити
  – потрошувачки кредити
  – кредитни картички
  – трансакциони сметки
  – животно осигурување
  – автомобилко осигурување
  – останати видови осигурување

Банкометар се труди да ви обезбеди целосни, точни и проверени информации, како Вие полесно би ги споредувале и би одлучиле која опција најмногу Ви одговара Вас, а исто така и која опција најмногу Ви заштедува пари. Ние исто така сакаме да ги држиме работите поедноставни, ги преведуваме сложените информации за производите во поедноставен формат лесен за разбирање. Ние ги прибираме, класифицираме и споредуваме комплексните производи на еден прегледен и едноставен начин. Со споредбите на Банкометар Вие сте во можност да видете кој финансиски или осигурителен производ најмногу Ви одговара Вас во зададени околности.