• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Потрошувачки Кредити | МКД

-->
#3
Фин кредит

ТТК Банка

Лимит: 600 000 МКД
 • Без жиранти
 • При исплата на кредитот: 0,50% од износот или минимум 1.000 денари (без надоместок за одобрување за поднесени апликации во промотивен период од до 30.09.2018 година)
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
#4
Нај Нај кеш денарски кредит

Охридска Банка

Лимит: 1 200 000 МКД
 • За кредити до 750.000 МКД - без жирант и без солемнизиран договор
 • За кредити од 750.001 -1 200.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • Сметаме дека овај кредит е најповолен за вас затоа што имате опција на избор од три понуди
#5
Кредитен пакет "Доверба"

Централна Кооперативна

Лимит: 1 200 000 МКД
 • ПРОМОТИВНО ДО 31.07.2018 - БЕЗ ПРОВИЗИИ ЗА ОБРАБОТКА ЗА СИТЕ НОВИ ИЗЛОЖЕНОСТИ СО РОК НА ОТПЛАТА ДО 95 МЕСЕЦИ
 • За кредити од 750.001 -1 200.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • 1% провизија за обработка, еднократно врз одобрениот износ за кредити со рок до 60 месеци
#6
ВИП кредит

ТТК Банка

Лимит: 600 000 МКД
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за предвремена отплата, БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање
 • При исплата на кредитот: намален надоместок за одобрување до 30.09.2018 година
 • За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот)
#7
Премиум СМАРТ ненаменскиот потрошувачки кредит

ТТК Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • Без жиранти
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ – 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • Намален надоместок за одобрување 0,50% мин. 2.000 денари за поднесени апликации во промотивен период до 30.09.2018 година за корисници на Премиум СМАРТ Пакетот и корисници I категорија);
#8
Ненаменски потрошувачки кредит

Шпаркасе Банка

Лимит: 1 200 000 МКД
 • БЕЗ ПРОВИЗИЈА
 • Административен трошок за аплицирање за кредит: еднократно 400 МКД
#9
Потрошувачки кредит

УНИ Банка

Лимит: 1 200 000 МКД
 • 1% надомест за одобрување
 • 0% на предвреме вратената главница
#10
НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ДО 920.000 МКД

Стопанска Банка Скопје

Лимит: 920 000 МКД
 • 0% административни трошоци 6,00% фиксна каматна стапка за 2 години, за кредити во МКД, за сите клиенти
#11
Туристички кредит

Халк Банка

Лимит: 120 000 МКД
  150,00 МКД апликација за кредит
 • Кредитна способност: согласно месечните примања
 • Обезбедување: без жиранти
#12
Потрошувачки кредит без животно осигурување

Халк Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • Провизија за обработка на кредитот: 2,00% еднократно при одобрување
 • Обезбедување: над 600.000 мкд еден жирант и нотарска заверка на меница
#13
Релакс

Еуростандард Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • Грејс период до 6 месеци (незадолжителен)
 • Надоместоци до 1% фиксно, однапред за управување со кредитот и други трошоци за Банката, минимум 1 000 МКД
 • До 300 000 МКД без жиранти
 • До 800 000 МКД еден жирант
#14
Виолетов потрошувачки кредит

НЛБ Тутунска

Лимит: 600 000 МКД
 • Трошок за апликација 60 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • За кредити до 300 000 МКД без жиранти
#15
Наменски потрошувачки кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 12 000 - 300 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
#16
Потрошувачки кредит до 600 000 МКД без жиранти

Комерцијална Банка

Лимит: 600 000 МКД
 • Без жиранти
 • 1.5% од износот на кредитот, минимум 500 МКД
 • 300 МКД за аплицирање и обработка на кредитот
 • Трошоци за меница
#17
Тип Топ потрошувачки кредит

Комерцијална Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • Без жиранти за кредити до 450 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • трошоци за меница
#18
Ненаменски потрошувачки денарски кредит

Стопанска Банка - Битола

Лимит: 900 000 МКД
 • БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000 МКД
 • Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД
 • Провизија за одобрен кредит - 2%
 • ОДбере го овај кредит затоа што нуди многу поволности
#19
Кредит врз основа на меница без жиранти

Комерцијална Банка

Лимит: 300 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
 • месечниот ануитет треба да се покрие со 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • трошоци за интеркаларна камата
#20
Потрошувачки кредит до 300.000,00 денари за физички лица кои не се клиенти на Банката

Комерцијална Банка

Лимит: 300 000 MKD
 • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
 • месечниот ануитет треба да е покриен со 1/3 од вкупните слободни месечни примања
#21
Потрошувачки кредит

НЛБ Тутунска

Лимит: 600 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошок за апликација 600 мкд за приматели на плата преку НЛБ 800 МКД за неприматели на плата во НЛБ
#22
Сребрен кредит

НЛБ Тутунска

Лимит: 900 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата
 • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот
#23
Инстант кредит

НЛБ Тутунска

Лимит: 120 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата
 • за кредити со редовна камата во грејс периодот 6% еднократна провизија, (минимум 1.500,00 МКД) за кредити со бескаматен грејс период
#24
Ненаменски потрошувачки кредит преку трговец

Стопанска Банка Скопје

Лимит: 300 000 МКД
 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Административни трошоци од 1.000 МКД, еднократно при одобрување на кредитот
#25
Стандарден потрошувачки кредит

Централна Кооперативна

Лимит: 750 000МКД
 • 600 МКД провизија – при подигнување на барањето за кредит; 2,00% административни трошоци
 • 200 МКД провизија за известување за секој неплатен долг
#26
Еден за се потрошувачки кредит

Силк Роуд Банка

Лимит: 900 000 МКД
 • 0% за предвремена отплата 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
#27
Брз потрошувачки кредит

Шпаркасе Банка

Лимит: 100 000 МКД
 • Административен трошок 500 мкд
#28
RELAX кредит со животно осигурување

Халк Банка

Лимит: 1 200 000 МКД
 • 0% провизија за предвремена отплата на кредитот
#29
Инстант потрошувачки кредит

Еуростандард Банка

Лимит: 60 000 МКД
 • надоместоци до 2,0% фиксно однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 денари
#30
Стандарден потрошувачки кредит

Еуростандард Банка

Лимит: 800 000 МКД
 • надоместоци до 2,0% фиксно однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 денари
#31
Супер брз кредит

Капитал Банка

Лимит: 60 000 МКД
 • Без трошоци за аплицирање
 • Одобрување за 30 минути, Без жиранти, административна забрана и многу документација
#32
Потрошувачки пакет со ризико осигурување

Стопанска Банка - Битола

Лимит: 1 200 000 МКД
 • Пакетот се состои од 6 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, специјален лимит поврзан со МастерДебит, СМС известување и електронско банкарство
 • Ненаменски кредит. Може да се користи и за затворање на постоечки обврски
 • Полиса за ризико осигурување вкалкулирана во корист на СТББТ со рок на важност еднаков со рокот на исплата на кредитот
 • Фиксна каматна стапка во првите две години
 • Рок на враќање до 95 дена
#33
С-ПЛАН ненаменски потрошувачки кредит со животно осигурување

Шпаркасе Банка

Лимит: 610 000 МКД
 • ПРОМОТИВНО: Без провизија за одобрување на кредитот
 • Ненаменски кредит. Може да се користи и за затворање на постоечки обврски
 • Полиса за животно осигурување од Winner Life
 • Фиксна каматна стапка во првите две години
#34
Бескаматен кредит

Централна Кооперативна

Лимит: 180 000 МКД
 • 5 800 МКД провизија за аплицирање
 • 0 МКД за обработка на кредитот и 0 МКД камата
 • Без камата
#35
МОЈ кредит - ненаменски потрошувачки кредит

ТТК Банка

Лимит: 100 000 МКД
 • ДОСТАПЕН за приматели и неприматели на плата/пензија во Банката; БЕЗ ЖИРАНТИ за сите категории на корисници
 • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - до 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот во зависност од категоријата на корисник
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање и администрирање; БРЗО ОДОБРУВАЊЕ
#36
ИНСТАНТ ненаменски потрошувачки кредит

ТТК Банка

Лимит: 30 000 МКД
 • Инстант кредитот достапен за корисниците на електронското банкарство на ТТК Банка
 • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот
 • Без провизија за обработка на барање за кредит за физички лица; Без провизија за администрирање на кредитот