• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Студентски Кредити | МКД

  #1
  Кредит за школување

  Комерцијална Банка

  Лимит: 3 500 ЕУР
  • Без жиранти
  • Во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска
  • Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
  #2
  ЦКБ студентски кредит

  Централна Кооперативна

  Лимит: 925 000 МКД
  • Грејс период до 60 месеци
  • 2% за административни трошоци
  #3
  Студентски кредит

  Охридска Банка

  Лимит: 300 000 МКД
  • Без провизија за предвремена отплата
  • Грејс период 12 месеци
  • Еден или двајца ко-кредитобаратели
  • Административен трошок 0,75% до 2%