• Сите одговори на едно место...
 • Кој е најдобар кредит за тебе?
 • Каде има најповолни услови за штедење?
 • Која е најповолна кредитна картичка?
 • Каде осигурувањето е најефтино?

Станбени Кредити | МКД

  #1
  Станбен кредит

  Силк Роуд Банка

  Лимит: 9 000 000 МКД
  • Сопствено учество: Минимум 20%; Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка
  #2
  Станбен кредит

  Стопанска Банка Скопје

  Лимит: 9 225 000 МКД
  • Сите примени апликации во периодот од 16.03.2017 г. до 15.06.2017 г. добиваат: 100% попуст на административните трошоци 100% попуст на трошоците за проценка 100% покривање на трошоците за воспоставување на заложно право како и упис на заложното право во Агенцијата за Катастар на недвижности (за нови пласмани)
  • Без депозит, без жиранти, без административни забрани, без меница
  • Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
  #3
  Кредит за купување или изградба на недвижен имот

  Комерцијална Банка

  • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот
  • Можност за грејс период од 12 месеци
  • 400 МКД за аплицирање и обработка на кредитот
  • 2000 МКД за проценка на вредноста на недвижниот имот