58 милиони евра за камати и провизии, а крајот на изградбата на патиштата и пругите не е ниту на повидок

2022-08-04 18:00

58 милиони евра за камати и провизии, а крајот на изградбата на патиштата и пругите не е ниту на повидок

Во првото полугодие од 2022 година околу 1.700 ученици и наставници посетија предавања за финансиска едукација на НБ 

2022-08-03 15:00

Во првото полугодие од 2022 година околу 1.700 ученици и наставници посетија предавања за финансиска едукација на НБ