Ве известуваме дека во периодот од 04.07.2018 до 11.07.2018 година, подигнувањето на готовина на банкоматите на банката – со Вашите кредитни картички издадени од ЦКБ АД Скопје, ќе биде без провизии.

*Поволноста се однесува само за кредитни картички на физички лица.