Според дневниот извештај состојабата на светските берзи за 02.03.2018 е следна:

  • Цената на златото го прекина својот пад,
  • додека цената на суровата нафта се стабилизира
  • сепак  индексите на Њујоршката берза паднаа остро