Финтек индустријата во Бугарија е сè уште во раните фази на својот развој, но веќе изгледа ветувачки

Околу 1/3 од бугарските финтек компании се активни во областа на плаќањата. Вкупниот број финтек компании во Бугарија е 65, а според овој индикатор земјата е лидер во регионот на Југоисточна Европа. Ова е јасно од првиот сеопфатен извештај за состојбата на финатек сектор во Бугарија, издаден од бугарското здружение Финтек.

Клучните наоди од извештајот го покажуваат потенцијалот за активен развој на секторот во земјата. Бројот на компании што се идентификуваат како fintech е 65, од нив 41 се почетни компании, а 24 веќе се основани компании. Во моментот на извештајот, просечната старост на претпријатијата била 6 години. Повеќе од половина од нив се создадени по 2015 година, што е индикативно за клучната улога на стартап во fintech екосистемот.

Според извештајот, срцето на бугарскиот екосистем е главниот град Софија, каде се создава и развива талентот на многу ИТ професионалци. Градот има соодветни ресурси и инфраструктура, што е потврдено од фактот дека 54 од идентификуваните компании се основани во Софија. Градот е една од најбрзорастечките дестинации во Југоисточна Европа и има потенцијал да стане fintech центар на Централна и Источна Европа. Бугарските почетни активности се поддржани од инвестициски фондови, деловни ангели и приватни инвеститори, како и од локални банки, преку голем број на иницијативи за поддршка на стартап компании.

Финтек индустрија во Бугарија е сè уште во раните фази на својот развој, но веќе изгледа ветувачки како за локалните така и за странските претприемачи, рече Валери Валчев, ко-основач и претседател на здружението.