За да создаде листа од 99 туристички одржливи земји на светот, „Euromonitor“ зeл предвид повеќе аспекти, вклучувајќи ја и можноста за еколошки прифатлив превоз и сместување во земјата, како и социјалната и еколошка одржливост.

Кои се најдобрите дестинации за одржлив туризам?

„Euromonitor Sustainable Travel Index“ има за цел пре сè да помогне за дестинациите и патничките компании што побрзо да преминат на отпорен облик на туризам којшто ги зема предвид позитивните и негативните влијанија, сметајќи го и еколошкото, социјално и економско прашање.

Индексот им овозможува на земјите да ја проценат својата изведба во клучните чекори кон одржливост за да преминат од зборови на дела.

На прво место се наоѓа Шведска, како држава која меѓу другото се залага и за целосно укинување на летовите со авиони, потоа следат Финска и Австрија како втора и трета земја. Меѓу најдобрите во Европа се наоѓа и Словенија како десетта и Хрватска како тринаесетта земја.

Десет најдобри земји на листата одржлив туризам:

1. Шведска

2. Финска

3. Австрија

4. Естонија

5. Норвешка

6. Словачка

7. Исланд

8. Литванија

9. Франција

10. Словенија