Според истражувањата на компанијата “New World Wealth”, светот има акумулирано 215 трилиони долари во приватно богатство, што претставува зголемување од 12 отсто во однос на минатата година, пишува “Visualcapitalist”.

Неверојатно, најголемиот дел од ова богатство – околу 73,5% – го имаат само овие 10 земји:

Во текот на последната деценија, Кина и Индија повеќе од двојно го зголемија своето богатство. Во меѓувреме, развиените економии како САД и Јапонија го зголемија богатството со скромни стапки – а некои, како Италија и Франција, дури и изгубиле скромни количини од приватното богатство во текот на тоа времетраење.

Конечно, треба да се забележи дека намалувањето на Обединетото Кралство, главно се должи на депресијата на фунтата(GBP), која во текот на оваа деценијата драстично падна во однос на доларот.

 

Идни проекции

Како глобалното богатство се очекува да се смени во иднина?

Според “New World Wealth”, истите 10 земји ќе доминираат во пејзажот – но побарувачката ќе се промени значително во текот на следната деценија:

Додека редоследот на првите три најбогати земји ќе остане ист, Индија се очекува да пука со 200% за да ја добие позицијата #4 со 24,7 трилиони долари во приватното богатство.

Во меѓувреме, Франција и Австралија се уште два значајни двигатели – и тие одат во спротивни насоки.