Од следната година на располагање на руралните општини ќе им бидат и средства од новата мерка за рурална јавна инфраструктура од ИПАРД програмата за која се предвидени вкупно 12 милиони евра од кои девет милиони се европски пари