Отворена е можноста за приклучување на нови корисници во програмата „Моја куќа“. Според информациите дадени од грчката Влада, Министерството за труд размислува да побара дополнителна милијарда евра, финансирање за новата година.

Во однос на напредокот на апликациите, според последните податоци, половина (50%) од субвенцијата за станбен кредит од програмата „Моја куќа“ ќе остане -под одобрување- за станбена помош од ДИПА во 2024 година. Во моментов има 14.000 апликации со претходно одобрение и се чека новата година да се спроведе. Конечното одобрување и спроведувањето на апликациите остануваат на чекање поради доцнењето со финансирањето на програмата. Според ДИПА, до денес се поднесени 40.000 апликации и програмата е „затворена“ за понатамошно кредитирање поради нејзино натамошно финансирање. Од нив, 12.000 се одбиени бидејќи не ги исполнувале условите. 14.000 добиле претходно одобрение и се по принципот „прв дојден, прв услужен“, додека 10.000 добија конечно одобрение.

Преку програмата „Моја куќа“ младите или младите парови на возраст од 25-39 години можат да стекнат дом со месечна рата значително пониска од онаа што одговара на станбените кредити на пазарот, бидејќи 75% од капиталот се обезбедува без камата од ДИПА, додека за тридетните и многудетните семејства (и оние кои се стекнуваат со овој статус) кредитот е бескаматен во целост, објави „То Вима“. обиле однапред одобрение и први навреме ќе се изјаснат дека нашле имот.