За годинава предвидени 270 милиони евра за изградба на нови патни правци, но и за модернизација на постојните. Дел од средствата се од буџетот, а дел од странски кредити. Предвидени се 60 делници со вкупна должина од 800 километри.