Минатата година во стопанството се слеале 397,4 милиони евра по основ на поврат на ДДВ кон фирмите. Исплатата се одвиваше редовно и без застои, соопшти Министерството за финансии.

Според соопштеното, лани е реализиран најголем поврат на ДДВ како процент од бруто наплатениот данок во споредба со изминатите години.

„Минатата година извршен е поврат на скоро 34% од бруто наплатениот данок на додадена вредност. За споредба, во 2019 година извршен е поврат од 32%, во 2018 од 31%, во 2017 од 28%, во 2016 од 26% и во 2015 година од 28%.Доколку се гледа во апсолутен износ, минатата година и покрај кризата, инјектирана е висока сума на средства по основ на поврат на ДДВ кон фирмите во споредба со претходните години. Ако минатата година е извршен поврат на 397,4 милиони евра, во 2019 година повратот изнесувал 403,9 милиони евра, во 2018 од 375,8 милиони евра, во 2017 година 315 милиони евра, во 2016 280 милиони евра и во 2015 година 283,5 милиони евра“, се наведува во соопштението.