Огласи за вработување во Сектор за информатичка технологија

1. Огласот за вработување на Аминистратор на бази на податоци и апликации може да го отворите тука.

2. Огласот за вработување на Администратор на картичен систем може да го отворите тука.

3. Огласот за вработување на Администратор на систем може да го отворите тука.

4. Огласот за вработување на аналитичар / програмер може да го отворите тука.

Вашите CV-а може да ги прикачите на овој линк за аплицирање.

Стопанска банка АД – Скопје