timthumbДали да ја задржите вашата кредитна картичка или да се откаже од неа? Ова прашање често си го поставувате. Затоа ви нудиме четири причини за затворање на кредитна картичка.

  • Годишна членарина – За користење на кредитна картичка банките наплаќаат одреден годишен надомест, со кои нудат дополнителни награди и бенефиции кои често не може да ги оправдаат трошоците. Ако се погледне на вистинската вредност за вас од кредитната картичката во претходниот период, можно е да се заклучи дека надоместот не се исплаќа.
    На пример, ако кредитната картичка доаѓа со членство што никогаш нема да го користите и има повисока годишна членарина од другите кредитни картички, не мора да продолжите да ја користите затоа што не ви ги обезбедува поволности кои ви се потребни.
  • Не сте задоволни – Индустријата на кредитни картички е толку многу конкурентна да нема потреба да се остане верен на нивниот издавач доколку не сте задоволни. На пример, доколку добивате лоша корисничка подршка за вашата кредитна картичка, можеби ќе сакате да ја откажете. Исто така, доколку програмот за лојалност на кредитната картичка е за одредени хотели или продавници кои даваа одредени наградни бодови кои вас не ви користат можеби треба да го преиспитате вашиот однос кон таа кредитна картичка.
  • Цените и надоместоците се повисоки одколку кај конкуренцијата – Банките постојано нудат нови производи со подобри услови. Нема потреба да се плаќаат високи трошоци и камата ако конкуренцијата ги нуди истите бенефиции по многу подобри услови. Значи, во овие случаи, ќе биде многу подобро да ја затвоите старата картичка и да ја замените со нова која нуди повеќе конкурентни производи.
  • Имате повеќе картички отколку што можете да менаџирате – Доколку имате повеќе кредитни картички, а вие не сте во можност да останете во чекор со сите од нив, тогаш можеби е време да затворите некои. Премногу кредитни картички ја вклучуваат неспособноста за следење на сите, или недостаток за плаќање на сите, тоа е услов да ги затворите оние кои не ги користите подолго време. Отстранувањето на непотребните картички ќе го намали вашиот долг, може да ја зголеми вашата кредитна способност и реализира значајни заштеди во вашиот дом буџет.