Комерцијална, Стопанска Скопје и НЛБ банка оствариле заеднички профит од 44,2 милиони евра. Износот е постигнат за само три месеци работа. Овој резултат е за близу три милиони евра подобар од достигнатите 41,26 милиони евра во минатогодишниот прв квартал. Банкарските активности се одвиваат со различно темпо, во некои сегменти има извесни заостанувања. Но, кај кредитирањето и приходите што се обезбедуваат од каматите движењата се одвиваат по нагорна линија, што е и основа за реализираната добивка.

Највисока е добивката на Комерцијална банка, во износ од 19,16 милиони евра (16,9 милиони евра лани во првото тримесечје). Сепак, со зголемувањето од 13,4 проценти е позади Стопанска банка Скопје, чија добивка е натфрлена за 23,4 насто, а крајниот ефект се брои со 14,01 милион евра (11,35 милиони евра пред една година). НЛБ е единствената од големата тројка со потфрлување кај добивката. Во однос на споредбениот период бележи пад за 15,5 отсто, а се работи за сума од 11,02 милиони евра (13,04 милиони евра на 31 март 2023). Од НЛБ велат – „намалувањето се должи на пресметани исправки на вредноста на финансиските средства и посебната резерва за вонбилансната изложеност заклучно со 31.03.2024 година“.

Пресметаните и наплатени камати ја претставуваат најсолидната основата на банкарските приливи. Во првите три месеци во „касичките“ на трите банки се слеале вкупно 68,37 милиони евра. Кај сите овој резултат е подобрен за над 20 проценти.

Конкретно, кај Комерцијална банка се работи за плус 26,8 проценти и за износ од 23,79 милиони евра, кој е за над пет милиони евра повисок од лани евидентираниот во овој перод.

 

 

 

Втора според растот од 24,9 насто е НЛБ банка, но по износот од 19,14 милиони евра е трета. Состојбата во овој сегмент за една година е подобрена за 3,8 милиони евра.

Иако по растот од 21 процент кај приходите од камати скопската Стопанска банка е треторангирана, сепак е прва по остварените приливи од 25,44 милиони евра (лани 20,95 милиони евра).

Од наплатените провизии и надоместоци за дадените услуги, од јануари до март овие банки заеднички инкасирале 14,12 милиони евра. Во голема предност пред другите, од аспект на растот е Комерцијална банка со зголемување на нето-приходите за 25,6 проценти, по што во оваа ставка се заведени 5,46 милиони евра.

Според износот заработен од оваа активност – 5,2 милиони евра, следи НЛБ банка, со тоа што кај неа има минус од 1,1 отсто, на годишно ниво.

На скопската Стопанска банка, пак, провизиите и надоместоците и донеле 3,46 милиони евра. За една година го поправила резултатот за три проценти.

Во март, вкупните кредити одобрени од сите македонски банки се 7,3 милијарди евра, покажуваат податоците од Народната банка. На овој простор, повеќе од една третина зафаќа големата тројка – 3,74 милијарди евра.

Најголемиот дел е кај Стопанска банка. Има кредити и побарувања (без банкарските) од 1,5 милијарди евра. Нема значајно поместување, односно нивото е приближно исто како и на крајот од минатата година.

Прочитајте ја објавата во целост на Pari.com.mk