Аеродромот во Франкфурт испитува робот воден со погон на вештачка интелигенција (AI), кој може да обезбедува информации за патниците. FRAnny – како што е познат овој повеќејазичен асистент – може да ги разбере и да одговори на прашања на теми како што се појдовни порти, локации на ресторани и пристап до Wifi со цртање на податоци од информативниот систем на аеродромот. Проектот, соработка помеѓу операторот на аеродромите Fraport AG и давателот на услуги за ИТ на Deutsche Bahn, DB Systel Gmbh, има за цел да го поддржи човечкиот персонал преку поставување рутински прашања.