Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари – јуни 2018 година во Алкалоид АД Скопје изнесуваат 561.358 илјади денари, информира компанијата преку Македонската берза.

„Во периодот јануари – јуни 2018 година во Алкалоид се реализирани 105 нови вработувања во Република Македонија“, велат од компанијата.