„Amazon“ може многу лесно да се претвори во една од најголемите банки во САД, а во следните 5 година бројот на нејзини клиенти може да достигне до 70 милиони лица. Ова се вели во извештајот на „Bain & Co“.

Ова може да се случи ако компанијата им нуди на своите клиенти тековни сметки и други финансиски производи.  Ако „Amazon“ дојде до овој потег, тоа би ја ставило на нивото на „Wells Fargo“, која располага со речиси ист број клиенти во моментов.

Во моментов нема официјални информации од „Amazon“, дека компанијата бара банкарски партнер.

Но да речеме дека информациите на „Wall Street Journal“ се покажат како точни и „Amazon“ навистина води разговори со „JP Morgan Chase“ и „Capital One“ и други. Зарем тоа не би било профитабилно за двете страни?

„Bain“ спроведоа истражување во 22 земји во светот на вкупно 135.000 лица, како резултатите покажуваат дека повеќе од половина учесници во анкетата од САД велат дека би купиле финансиски услуги од големата технолошка компанија.

Процентот е уште поголем (околу 75%) за луѓе на возраст од 18-24 години.

„Amazon“, исто така, е прво рангиран меѓу потенцијалните партнери меѓу технолошките играчи на пазарот, следен од „Apple“ и „Google“.

„„Amazon“ може да се фокусира на помладите клиенти кои големите банките во моментов ги пропуштаат. Компанијата може да понуди пониски такси и провизии, или дури целосно намалувањето за да ги привлече на своја страна“, смета Морин Барнс, партнер во компанијата.

Денес вредноста на „Amazon“ веќе е над 700 милијарди долари, што е повеќе од двете најголеми банки во САД – „JP Morgan“ и „Bank of America“.