Јапонската влада планира да ја зголеми возраста за пензионирање на државните службеници, објави премиерот Јошиде Суга во обраќањето пред парламентот.

„Зголемувањето на возраста за пензионирање е потребно за решавање на растечките административни проблеми. Ние се подготвуваме за брзо воведување на релевантни закони “, рече Суга.

Јапонија започна дискусии за зголемување на возраста за пензија пред три години. Специјална комисија предложи зголемување на скалата на 70 наместо сегашните 65, што веројатно ќе помогне во поддршката на економскиот раст.

Стареењето и намалувањето на населението е еден од најважните социјални проблеми во Јапонија. Според официјалните податоци на здравствените власти, Јапонките се во можност да работат во просек до 71 година, а Јапонците до 74 години. Владата ги смета постарите Јапонци како витална работна сила.

Во моментов, јапонските граѓани имаат право на пензија на возраст од 60 години, но целосните исплати за пензија се достапни само на возраст од 65 години.