Одличните продажни резултати во сите деловни сегменти овозможија значаен раст на профитабилноста, и покрај предизвикувачките околности и високите оперативни трошоци.

Атлантик Група во 2023 година забележа приход од продажба во износ од 973,9 милиони евра, што во однос на претходната година претставува раст од 15,1%. Добивката пред камата, данок и амортизација (EBITDA) порасна за 13,3% во однос на 2022 година и изнесува 86,6 милиони евра, додека нето добивката порасна за 20% и изнесува 31,2 милиони евра.

„Во и понатаму нестабилни и предизвикувачки околности, Атлантик Група оствари силен раст на продажбата во сите деловни сегменти и на сите поважни пазари. Одличните продажни резултати овозможија и силен раст на профитабилноста, и покрај високите трошоци на сировините и амбалажниот материјал, логистичките и другите типови услуги, но и значајното вложување во вработените. Исто така, продолживме со вложување во развојот на бизнисот, преку вклучување на иновации во производното портфолио, модернизирање на производните капацитети и на тој начин поттикнувајќи ја зелената и дигиталната трансформација на Атлантик Група, како и со настојувањето за раст преку аквизиции. Посебно сум благодарен на посветеноста на нашите вработени, како и на нашите купувачи и партнери за долгогодишната поддршка. Иако очекуваме дека геополитичкото и макроекономското опкружување и понатаму ќе биде предизвикувачко, остануваме уверени дека ќе продолжиме со успешната работа и одржливиот раст“, истакна претседателот на Управата на Атлантик Група, Емил Тедески.