Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес изврши исплата по основ произведено и предадено млеко во преработувачки капацитети во периодот Јануари – Април 2022 година.

Исплатени се 143.7 милиони денари за над 5300 млекопроизводители.

Продолжуваме со поддршката на сточарското производство која од почетокот на годината досега изнесува над 1.3 милијарди денари.