Почитувани читатели на БанкоМетар.мк

Со цел да ги артикулираме Вашите желби и да оддадеме скромно признание на банката која најдобро Ве опслужувала Вас во 2018 година, тимот на БанкоМетар.мк организира анкета на која можете да гласате според Вашето убедување, која беше најдобра банка во Македонија за 2018 година.

 

Која според Вас е банка на годината во 2018?
 • Халк банка АД Скопје 46%, 643 гласови
  643 гласови 46%
  643 гласови - 46% од сите гласови
 • НЛБ банка АД Скопје 14%, 198 гласови
  198 гласови 14%
  198 гласови - 14% од сите гласови
 • Стопанска банка АД Скопје 8%, 116 гласови
  116 гласови 8%
  116 гласови - 8% од сите гласови
 • Комерцијална банка АД Скопје 8%, 116 гласови
  116 гласови 8%
  116 гласови - 8% од сите гласови
 • Силк Роуд банка АД Скопjе 5%, 74 гласови
  74 гласови 5%
  74 гласови - 5% од сите гласови
 • Охридска банка АД Скопје 4%, 57 гласови
  57 гласови 4%
  57 гласови - 4% од сите гласови
 • Шпаркасе банка АД Скопје 2%, 34 гласови
  34 гласови 2%
  34 гласови - 2% од сите гласови
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје 2%, 34 гласови
  34 гласови 2%
  34 гласови - 2% од сите гласови
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје 2%, 29 гласови
  29 гласови 2%
  29 гласови - 2% од сите гласови
 • Стопанска банка АД Битола 2%, 27 гласови
  27 гласови 2%
  27 гласови - 2% од сите гласови
 • Еуростандард банка АД Скопје 2%, 24 гласови
  24 гласови 2%
  24 гласови - 2% од сите гласови
 • ТТК банка АД Скопје 2%, 22 гласови
  22 гласови 2%
  22 гласови - 2% од сите гласови
 • Прокредит банка АД Скопје 1%, 21 гласај
  21 гласај 1%
  21 гласај - 1% од сите гласови
 • Капитал банка АД Скопје 1%, 11 гласови
  11 гласови 1%
  11 гласови - 1% од сите гласови
Вкупно гласови: 1406
септември 17, 2018 - декември 5, 2018
Гласањето заврши

Ви благодариме за Вашето учество во анкетата !

Тимот на БанкоМетар.мк