Профитабилноста на банкарскиот сектор во Централна и Источна Европа може да биде пониска за 30-50 проценти во 2020 и 2021 година во споредба со сценариото без пандемија предизвиканa од Ковид-19 се цитира во последната прогноза на Рајфајзен Рисарч под наслов „Банкарски сектори во ЦИЕ: Истовремено во режим на криза и обновување“.

Падот на профитабилноста на пазарите во Централна и Југоисточна Европа може да биде на повисокиот крај од овој опсег, се наведува.

– За 2020 и 2021 година, сè уште очекуваме поврат на капиталот да биде едноцифрен во опсег од 4-9% на повеќето пазари на ЦЕ / ЈИЕ, со намалување на ризикот од 20 во 2021 година. Генерално, нискиот двоцифрен број на ROE во банкарството на ЦИЕ сè уште може да биде изводлив во 2020 и 2021 година, но само кога и ако продолжат да настапуваат пазарите во Источна Европа и Русија како и досега, проценува Рајфајзен.

Според истражувањето, растот на кредитите на пазарите на ЦИЕ во првата половина на 2020 година беше многу посилен отколку во „класичната“ макроекономска и / или макрофинансиска криза. Овој развој е одраз на силен пресврт по првата фаза на заклучување и, пред сè, во новиот бизнис со малопродажба, кој остана тивок за време на заклучувањето.

Кредитирањето во некои земји на ЦЕ / ЈИЕ е значително посилно отколку што се очекуваше. Како и во Западна Европа, ова е особено точно за заемите за станбени недвижнини (на пример, во Чешка, Словачка или Романија, Хрватска и Русија). Зајмувањето е поддржано од континуирана програма за поддршка и субвенционирање и брзо намалување на системските резерви на капитал, дополнителни заштитни слоеви на капитал и / или отстранување на микро или макропрудентни регулативи / мерки на заострување во многу земји (на пр. Полска, Чешка, Словачка, Бугарија).

Намалувањето на банкарското оданочување во Романија на почетокот на 2020 година исто така имаше позитивен ефект.

Во моментов, растот на кредитите во ЦЕ / ЈИЕ се движи од 5-7% во просек на годишно ниво. На некои пазари, како што се Унгарија, Србија или можеби Албанија, дури и двоцифрени стапки на раст на кредитите (во локална валута) се можни оваа година. Истото може да се каже и за рускиот пазар.

За споредба, претходните кризни години во ЦИЕ се карактеризираа со негативни вредности или стапки на кредитен раст од најмногу 2-4 проценти.

– Се подразбира дека смелите мерки за поддршка од фискална, монетарна и регулаторна природа досега го направија Ковид-19 многу податлив. Конечно, во оваа криза очекуваме фискален импулс од 5-10% од БДП во ЦЕ / ЈИЕ, додека во светската финансиска криза во просек изнесуваше околу 3% од БДП – честопати придружено со брзо проциклично намалување, според Рајфајзен Ресерч.

Влошувањето на квалитетот на средствата досега беше скромно, а досегашниот неплатен капитал се зголеми за 10-50 основни поени.

– Како и да е, очекуваме дека односите на НПЛ во регионот на ЦЕ / ЈИЕ ќе се зголемат на максимум помеѓу 4-8% во регионот на ЦЕ и 7-10% во регионот на ЈИЕ. Тоа би значело дека особено зголемување во регионот на ЦИЕ ќе биде многу помалку драматично отколку пред десет години, додава анализата.

Патем, индикаторите за нефункционални заеми го достигнаа повеќегодишното најниско ниво во СЕ / ЈИЕ на крајот на 2019 година. Соодносот на НПЛ во ЦЕ достигна вредност малку под 5% на крајот на 2019 година. Во регионот на Југоисточна Европа, односот на НПК на крајот на 2019 година беше 5,9%. Ова значи дека овој однос достигна вредности близу до нивоата забележани пред глобалната финансиска криза од 2008/2009 година.

На крајот, Рајфајзен гледа на потенцијалот на банките од Централна и Источна Европа да ги повратат клиентите и пазарните удели од ФинТех и од предизвикувачките банки, како важност на кредитното работење заедно со поврат на трансакциите за плаќање. Покрај тоа, некои банки може да ја искористат можноста да набават клиенти и технологија од FinTech кои сега работат под потешки услови на пазарот.

 

Забрането превземање на содржината без претходно одобрение од редакцијата на БанкоМетар.мк