Од нето-камати 13-те банки заедно заработиле 287 милиони евра, а од нето-провизии и надоместоци 101,4 милиони евра

Минатогодишниот чист банкарски профит, по оданочување, е 157,3 милиони евра, покажуваат податоците од Народната банка. Ако се споредат податоците со 2021 година, може да се забележи дека минатата година за банкарскиот сектор била подобра и тој остварил поголем профит за 8,5 милиони евра.

Банките во минатата година успеале да соберат од камати 336 милиони евра, а за депозитите што се чуваат на нивните сметки платиле 48,8 милиони евра, со што оствариле добивка од нето -камати (разлика меѓу наплатената и платената камата) од околу 287 милиони евра. Ако се спореди со претходната година, тоа е зголемена добивка од нето-каматите за 32 милиони евра.

Разни надоместоци и провизии пак на банкарскиот сектор му донеле 162,8 милиони евра што е околу 19 милиони евра повеќе отколку во 2021 година. И банките плаќаат провизии и надоместоци, а тие во 2022 година изнесувале 61,4 милиони евра, а во 2021 биле 52,4 милиони евра. Според податоците од нето-провизии во 2022 година банките добиле 101,4 милиони евра, а во 2021 година – 91 милиони евра.

Банкарскиот систем во Македонија е составен од 9 банки.