Банките ширум светот минатата година платија казни од дури 15,3 милијарди долари за непочитување на постојните регулативи. Повеќето казни биле платени врз основа на непочитување на прописите поврзани со спречување на перење пари и финансирање тероризам, според податоците на финансискиот аналитички центар Финболд.

Како што можеше да се претпостави, најмногу казни платија банките во Америка. Парите што ја напуштија оваа земја по основ на казни сочинуваат дури 73 проценти од вкупниот износ на казни собрани во светот. Во САД беа гонети 12 банки, кои по завршувањето на споровите мораа да платат 11 милијарди долари поради непочитување на прописите.

На второ место по износот на собрани казни е Австралија, каде казни платија три банки прогласени за виновни за непочитување, во вкупен износ од 981 милиони УСД, по што следи Холандија, каде само една банка плати, по завршувањето на постапката, 916 милиони долари казни. Зад оваа европска земја, стои Израел, каде една банка исто така беше казнета со 902,5 милиони долари.

 

Кина и Иран

Германските регулатори им наплатија на банките кои работат во земјата околу 215 милиони долари, додека Велика Британија ги казни своите банки со околу 156,5 милиони долари. Големо изненадување за истражувачите е што во 2020 година Кина собра околу 83 милиони долари од банките кои работат во оваа земја поради непочитување на прописите. Слично е и со Иран, кој ги казни своите банки со вкупно 37 милиони долари. Многу аналитичари беа изненадени од фактот дека регулаторите во Шведска собраа скоро 540 милиони долари од нивните банки.

Индивидуално, највисоката казна за непочитување на постојните регулативи кои ја регулираат работата на финансиските институции ја плати американскиот Голдман Сакс, вкупно 6,25 милијарди долари.

Извештајот не се однесува на земјите од регионот на Западен Балкан. Сепак, познато е дека и во овој регион, казнената политика за кршење на прописите предвидени за функционирање на финансиските институции е многу ригорозна.

Случај од Хрватска

Во Хрватска, на крајот на минатата година, Загребачка банка беше казнета со околу 4,35 милиони евра. Имено, надзорот на Хрватската народна банка (ЦНБ) утврди дека оваа банка не ги исполнувала сите обврски од Законот за спречување пари и финансирање на тероризам повеќе од две години.

„Банките што овозможуваат активности за перење пари се соочуваат со сериозни ризици, како што се кредитен ризик, ризик од измама и ризик од репутација на штета, што може да доведе до сериозни финансиски и правни последици“, тврди банкарката Лилjана Фиат.