Претседателот на Здружението на банки на БиХ, Берислав Кутле изјави дека во 2022 година не е реално да се очекува зголемување на каматите на кредитите на физичките и правните лица.

„Јасно е дека според растот на инфлацијата, а особено очекувањата за уште поголем раст годинава, тоа би било теоретски очекувано. Велам теоретски затоа што според економски критериуми тоа би било нормално – очекувано. „Ситуацијата со каматните стапки во ЕУ е таква што, без разлика на инфлацијата, Европската централна банка нема да ги допре каматните стапки до средината на 2023 година, па дури и да ги зголеми после тоа, тоа би било постепено во промили. рече Кутле.

Тој додаде дека побарувачката за кредити е многу помала од понудата, па банките во БиХ не можат ниту да размислуваат за зголемување на каматните стапки.

Кутле прецизира дека во БиХ каматните стапки на сите заеми, освен дефицитот на тековната сметка, се пониски од очекуваните на пазарот, што на долг рок не е добро.

„Не е добро затоа што на тој начин не може да се развие здрава конкуренција и толку потребниот раст. „Краткорочно, и кај нас и во ЕУ им помага на слабите, а долгорочно ги уништува здравите“, смета Кутле.

Тој посочи дека не е реално да се очекува значително намалување на каматите, ниту пак тоа би довело до некакво позитивно поместување.

„Илузијата е дека нивото на интерес е каков било проблем во БиХ, а кој не може да се развива со таков интерес, тој има проблем со квалитетот на производите, а не со цената на капиталот“, додаде Кутле.