Банките во Хрватска во првиот квартал од годинава оствариле добивка од 413,4 милиони евра, што е за 112,2 милиони евра или 37,2 отсто повеќе во однос на првиот квартал од минатата година, покажуваат најновите податоци на Хрватската народна банка (ХНБ).

„Работењето на кредитните институции во првиот квартал од 2024 година резултираше со добивка во износ од 413,4 милиони евра. Показателите за профитабилноста се зголемени во однос на вредноста на крајот на 2023 година“, посочуваат аналитичарите на Народната банка во својот коментар за случувањата во хрватскиот банкарски сектор во првиот квартал од оваа година.

Според презентираните податоци, повратот на средствата (ROA) е зголемен од 1,8 отсто на 2,1 отсто, а повратот на капиталот (ROE) од 15,5 отсто на 18,1 отсто.

„Тоа е резултат на зголемувањето на приходите од камати, каде што значителен придонес имаа приходите од депозити преку ноќ кај ХНБ“, објаснуваат аналитичарите на ХНБ.

Коментарните и придружните табели за работењето на кредитните институции ХНБ ги подготви врз основа на податоците што ги добиваше од самите банки, а податоците од табелите покажуваат дека 19 од 20 банки работеле со добивка, додека само Ј&Т банка работела со загуба. Загубата на таа банка во првите три месеци од годинава изнесува 95 илјади евра.

Инаку, во првиот квартал од годинава во Хрватска работеше една банка помалку од истиот период лани, бидејќи Нова Хрватска банка (поранешна Сбербанк Хрватска) беше споена со ХПБ на 2 јули 2023 година.

Според привремените неревидирани податоци од најновите табели на ХНБ, Загребска банка (Заба) имала најголема добивка во првиот квартал годинава, 135,5 милиони евра, што во однос на привремените неревидирани податоци за првиот квартал од минатата година е пораст од 25,5 отсто, односно за 27,6 милиони евра.

Следува Привредна банка Загреб (ПБЗ) со добивка од 93,9 милиони евра, што е за 24,8 милиони евра или речиси 36 отсто повеќе во однос на првиот квартал од минатата година.

Ерсте и Штаермеркише Банк во првите три месеци од годинава оствари добивка од 57,9 милиони евра, што на годишно ниво е зголемување за 9,7 отсто или 5,1 милиони евра.

Добивката на ОТП банка изнесува 45,9 милиони евра и е поголема од првиот квартал од минатата година за 78 отсто или за 20,2 милиони евра.

На петтото место според добивката е уште една банка во странска сопственост – Рајфајзенбанк Австрија, која забележа најголем процентуален пораст на добивката. Имено, таа банка во првиот квартал од годинава остварила добивка од нешто повеќе од 28 милиони евра, што е за речиси 17 милиони евра или 152,3 отсто повеќе во однос на првиот квартал од 2023 година.

На шесто место е најголемата мнозинска државна банка – Хрватска поштанска банка (ХПБ), која во првите три месеци од годинава оствари добивка од 23,9 милиони евра, што е годишен пораст од 32,7 отсто, односно речиси шест милиони евра. Инаку, ХПБ ја спои Нова Хрватска банка во јули 2023 година, а вчера објави дека успешно го завршила оперативното спојување на поранешната Нова Хрватска банка, со што целосно го спроведе техничкото прилагодување на системот по минатогодишното законско спојување.

Вкупната актива на банките е намалена за 1,5 отсто во однос на крајот на минатата година.

Според податоците на ХНБ, во првиот квартал од годинава вкупната актива на кредитните институции е намалена за 1,5 отсто во однос на крајот на 2023 година и изнесува 77,4 милијарди евра. Аналитичарите на ХНБ забележуваат дека имотот на повеќето кредитни институции е намален.

Вкупните кредити и пласмани се намалени за 2,4 отсто во однос на крајот на 2023 година, главно, како што е објаснето, врз основа на намалување на депозитите кај централната банка.

„Во однос на кредитите на најважните сектори (резиденти и нефинансиски друштва), трендовите беа различни: кредитите на домаќинствата продолжија да растат, додека кредитите на нефинансиските друштва практично стагнираа“, се коментира за случувањата во банкарскиот систем.

Понатаму се наведува дека лошите кредити и аванси (НПЛ) се намалени за 2,7 отсто, најмногу кај портфолиото на кредити на нефинансиски друштва.

„Учеството на проблематичните кредити во вкупните кредити и пласмани на крајот на првиот квартал од 2024 година не се промени во однос на крајот на 2023 година и изнесува 2,6 отсто. Во портфолиото на кредити на нефинансиски друштва, учеството на нефункционалните кредити е намалено од 5,1 отсто на 4,8 отсто, а во портфолиото на кредити на населението е намалено од 4,2 отсто на 4,1 отсто од кредитите на тој сектор.“ според соопштението, последните податоци од Централните банки.

ХНБ во својот коментар посочува дека клучните показатели за капитализација на банкарскиот систем се на високи нивоа, а стапката на вкупниот капитал на банкарскиот систем е благо намалена на 23,3 отсто под влијание на намалувањето на вкупниот капитал и зголемена изложеност на ризици. Сите кредитни институции, како што се наведува, имале вкупен капитал поголем од пропишаниот минимум од 8 проценти.