Банките во Србија ги повикуваат граѓаните кои ги тужеа до 17 септември за договарање на трошоците за станбените кредити и премиите за осигурување со Националната корпорација за осигурување станбени заеми да се откажат од поднесените тужби најдоцна до 31 декември годинава, соопшти Асоцијацијата на српски банки.

Според соопштението, во овие случаи, банките ќе се откажат од правото да ги наплатат своите трошоци од граѓаните и ќе предложат до судот, или ќе се согласат со веќе презентираниот предлог, да наложат секоја страна да ги сноси своите трошоци во врска со трошоците на спорот.

Асоцијацијата на банки објавува дека објави различни информации во јавноста за постапувањето на банките во примената на измената на правните позиции, што беше донесена од Граѓанскиот оддел на Врховниот суд на Касацијата, на седницата на 16 септември.