Додека вработените во обложувалници и казина ги одбиваат за кредити и кредитни картички заради работата што ја вршат, Здружението на српски банки вели дека тоа не е правило и дека секое барање посебно се разгледува. Народната банка на Србија вели дека нема регулатива што би ги обврзала банкарите да ги отфрлат барањата на вработените во обложувалниците и казината, но дека банките имаат апсолутно право да одлучуваат дали е од нивен интерес да дадат кредит или не.

Како што изјави за Новости од Белград, Илија Р, кој работи со обложувалница, тој неодамна бил одбиен за кредитна картичка во банката каде што има сметка. Имено, тој дури и не испратил официјално барање, затоа што на шалтерот му порачале да не издаваат ваков вид банкарски услуги на вработените во компании кои се занимаваат со игри на среќа, обложувалници, казина, компании кои тргуваат со оружје и еколошки ризични компании

„Бев шокиран, бидејќи мојот приход не е во милиони, но тој е редовен и никогаш не сум бил нередовен плаќач“, рече тој. „Размислувам да ја сменам банката, но дознав дека веројатно ќе ме одбијат и во други банки, без да добијам официјален одговор или објаснување зошто ме одбиваат.
Банкари на повеќе финансиски институции за „Новости“ неофицијално ја потврдија приказната за црните листи на занимања, бидејќи секоја компанија што има ризичен бизнис, односно која може да банкротира или да се затвори на краток рок, е една од оние со висок ризик. Така, како што рекоа вработените, тие можат да останат без плата, а банката и без нивните рати. Како што велат, клиент кој е потенцијално несигурен во подмирувањето на обврските, спаѓа во групата на ризици за банката.

Од друга страна, според Владимир Васиќ, генерален секретар на Здружението на српски банки, нема априори непожелни занимања и непожелни компании за банките.

„Голем број луѓе кои ги работат овие работи и работат во обложувалници добија кредити, и за домување и за други“, вели Васиќ. „Нема црна листа. Можно е клиентот да бил конкретно одбиен поради некоја причина што банката ја смета за ризична, конкретно, но не затоа што е вработен во обложувалница. Ако тоа се случи, тој сигурно може да ја смени банката. Компанијата исто така може да работи со загуба за да биде несигурна, па тоа е причината зошто клиентот е одбиен “, објаснува тој.

Народната банка на Србија исто така потврди дека не постои правило што би ги спречило банките да позајмуваат на вработени во обложувалници.

„Од аспект на тековната регулатива што го регулира работењето на банките во Србија, нема апсолутно правило во согласност со кое банките би биле ограничени на заеми за одредена категорија клиенти, како што се вработените во обложувалници или кој било друг работодавач“, соопшти Централната банка. „Затоа, прописите не предвидуваат дополнителни услови што граѓаните, вработените во обложувалниците, ќе треба да ги исполнат со цел банката да одобри кредит.

Независна одлука на банките

Банките се обврзани да воспостават и регулираат соодветен кредитен процес со своите внатрешни акти и да ги регулираат критериумите и принципите за одобрување заеми и други пласмани на клиенти во рамките на тој процес, велат во Народната банка на Србија. Кога донесуваат одлука за одобрување кредит, од банките се бара да ја проценат кредитната способност на секој поединечен должник, како и другите релевантни фактори. Исто така, банките одлучуваат независно и слободно за специфичниот избор на клиентот.