Комерцијалните кредитори во Турција извлекоа околу 4,5 милијарди долари од резервите на злато од средината на јуни, во обид да ја избегнат кризата со ликвидноста додека паѓаше лирата.

Неделните поседувања пријавени од страна на Централната банка на Турција се намалија за речиси една петтина од 15 јуни на 15,5 милиони унци со лавовски удел – 3,3 милијарди долари – од егзодусот предизвикан од монетарната власт на 13 август да се намалат задолжителните резерви.

“Комерцијалните банки најверојатно се префрлаа на повеќе ликвидни средства, со оглед на тоа што се случуваше со лирата”, изјави Џејсон Туви, висок економист од дивизијата на пазари во развој во Capital Economics во Лондон. “Имаше загриженост кај комерцијалните банки во врска со товарот на надворешниот долг, што се одрази во зголемувањето на приносите од банкарските обврзници”.

На турските кредитори им е дозволено да ги задоволуваат задолжителните резерви со депозити од злато, за разлика од повеќето други земји.

Турција е една од 20-те најголеми суверени сопственици на благородни метали и може да се пофали со петтата најголема побарувачка на потрошувачите во светот, според податоците од 2017 година од Светскиот совет за злато. Го рафинира старото злато во накит што се продава насекаде низ Средниот Исток.

Централната банка ги намали обврските за задолжителната резерва на банките за 4 процентни поени за девизни обврски во текот на една, две и три години и за 2,5 процентни поени во однос на другите рочности. Ова се изедначи со ликвидноста на злато во вредност од 3 милијарди долари, се вели во соопштението.

Политичарите ја зголемија неделната “репо’ стапка за 625 базични поени во четвртокот на 24 отсто, повеќе од очекувањата на  економистите. Подигнувањето помогна да се спаси речиси 40 проценти послаб интезитет на пад на лирата.

Од краткорочните долгови во висина од 118 милијарди долари до септември 2019 година, 15 проценти се однесуваат на банки во државна сопственост, а 44 проценти на приватните финансиски институции, според Нора Нејтубоум, економист на ABN Amro Group NV кој специјализира во Турција.

Банките позајмуваат на меѓународните пазари во хард валути, ги заштитуваат доларните обврски со депозити од злато, а не испарливи лири, иако нивните кредитни средства се деноминирани во лира.

“Но, се разбира, не можете да го отплаќате вашиот долг во злато, така што тие веројатно продаваат за да ги покријат кога кредитните обврски ќе достасаат, рече Neuteboom