Дали знаете дека 238.056 денари е разликата помеѓу најевтиниот и најскапиот потрошувачки кредит кои се нудат од банките во Р. Македонија?

Доколку позајмите 900.000 денари со рок на отплата од 84 месеци, Вие ќе вратите фантастични 238.056 денари повеќе доколку не се информирате добро?

Во морето на понуди на кредити во Македонија, банките и тоа како се разликуваат во понудата…

Доколку не сакате да плаќате вакви невероватни разлики ( 238.056 денари ??? ) информирајте се на следниот линк : https://www.bankometar.mk/krediti/potroshuvachki-krediti-mkd/

 

Напомена : Пресметката е од информативен карактер и не е земена СВТ во предвид туку пресметката е изведена врз основа на номиналните каматни стапки ( НКС ) без земање во предвид на административните трошоци и остантати трошоци кои ги наплаќаат провајдерите на кредити.