Денес, 04/10/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на ТТК Банка АД Скопје од 0.64 % и просечна цена на акција од 1.140 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на Жито Лукс АД Скопје од  8.98 % и просечна цена на акција од 233 денари
  2. Пад на цената на акциите на Стопанска банка АД Битола од – 7.91 % и просечна цена на акција од 2.248 денари
  3. Пад на цената на акциите на Макстил АД Скопје од – 5.20 % и просечна цена на акција од 127 денари