Денес, 17/09/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на Бетон АД Скопје од 66,67 % и просечна цена на акција од 9.516 денари
  2. Раст на цената на акциите на Македонијатурист АД Скопје од 2,06 % и просечна цена на акција од 4.797 денари
  3. Раст на цената на акциите на Гранит АД Скопје од 0.34 % и просечна цена на акција од 820 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на Адинг АД Скопје од –  2.96 % и просечна цена на акција од 557 денари
  2. Пад на цената на акциите на Макстил АД Скопје од – 2.90 % и просечна цена на акција од 134 денари
  3. Пад на цената на акциите на ТТК Банка АД Скопје од – 1.70 % и просечна цена на акција од 1.120 денари