Вчера, 18/09/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на Бетон АД Скопје од 3.07 % и просечна цена на акција од 9.808 денари
  2. Раст на цената на акциите на Прилепска пиварница АД Прилеп од 2,99 % и просечна цена на акција од 45.830 денари
  3. Раст на цената на акциите на Хотели Метропол Охрид од 2.95 % и просечна цена на акција од 314 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на Макстил АД Скопје од –  2.24 % и просечна цена на акција од 131 денари
  2. Пад на цената на акциите на Охридска банка АД Скопје од – 2.19 % и просечна цена на акција од 6.553 денари
  3. Пад на цената на акциите на Стопанска банка АД Скопје од – 0,48 % и просечна цена на акција од 1.114 денари