Денес, 21/09/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на ОКТА АД Скопје од 0,92 % и просечна цена на акција од 4.296 денари
  2. Раст на цената на акциите на Охридска банка АД Скопје од 0,79 % и просечна цена на акција од 6.600 денари
  3. Раст на цената на акциите на Стопанска банка АД Скопје од 0,73 % и просечна цена на акција од 1.158 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на Макпетрол АД Скопје од –  1.53 % и просечна цена на акција од 47.013 денари
  2. Пад на цената на акциите на УНИБанка АД Скопје од – 0.99 % и просечна цена на акција од 2.307 денари
  3. Пад на цената на акциите на Алкалоид АД Скопје од – 0,04 % и просечна цена на акција од 8.001 денари