Вчера, 29/10/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на ТТК Банка АД Скопје од 9.70 % и просечна цена на акција од 1.300 денари
  2. Раст на цената на акциите на Десетта емисија на обврзници за денационализација од 1,54 % и просечна цена на акција од 98,60 денари
  3. Раст на цената на акциите на Македонијатурист АД Скопје од 1,48 % и просечна цена на акција од 4.880 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на Топлификација АД Скопје од – 2,95 % и просечна цена на акција од 972 денари
  2. Пад на цената на акциите на Стопанска банка АД Скопје од – 2,24 % и просечна цена на акција од 1.173 денари
  3. Пад на цената на акциите на Тетекс АД Тетово од – 2,17 % и просечна цена на акција од 2.369 денари