Во вторникот, 04/09/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на Европа АД Скопје  од 12,54 % и просечна цена на акција од 3.276 денари
  2. Раст на цената на акциите на Макошпед АД Скопје од 6,52 % и просечна цена на акција од 245 денари
  3. Раст на цената на акциите на Стопанска банка АД Скопје од 2,75 % и просечна цена на акција од 1.099 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на Цементарница УСЈЕ АД Скопје од –  4,17 % и просечна цена на акција од 23.000 денари
  2. Пад на цената на акциите на ТТК Банка АД Скопје од – 2,36 % и просечна цена на акција од 1.111 денари
  3. Пад на цената на акциите на Макстил АД Скопје од -0,72 % и просечна цена на акција од  денари 137 денари