Денес, 14/09/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на Герас Цунев Конфекција АД Струмица од 66,67 % и просечна цена на акција од 500 денари
  2. Раст на цената на акциите на ТТК Банка АД Скопје од 2,46 % и просечна цена на акција од 1.139 денари
  3. Раст на цената на акциите на Макстил АД Скопје од 2,22 % и просечна цена на акција од 138 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на Герас Цунев Трговија АД Струмица од –  8,26 % и просечна цена на акција од 500 денари
  2. Пад на цената на акциите на УНИБанка АД Скопје од – 3,17 % и просечна цена на акција од 2.323 денари
  3. Пад на цената на акциите на РЖ Услуги АД Скопје од – 2,11 % и просечна цена на акција од 108 денари