Во петокот, 31/08/2018 година Македонската берза го затвори своето работење со следниве движења во тргувањето на акциите и нивниот раст т.е. пад :

Раст на цена на акции :

  1. Раст на цената на акциите на Макошпед АД Скопје  од 26,37 % и просечна цена на акција од 230 денари
  2. Раст на цената на акциите на Топлификација АД Скопје од 8,14 % и просечна цена на акција од 1.302 денари
  3. Раст на цената на акциите на Цементарница УСЈЕ АД Скопје од 4,35 % и просечна цена на акција од 24.000 денари

 

Пад на цена на акции :

  1. Пад на цената на акциите на АрцелорМиттал (ЦРМ) АД Скопје од –  9,23 % и просечна цена на акција од 59 денари
  2. Пад на цената на акциите на Охридска банка АД Скопје од – 3,62 % и просечна цена на акција од 6.500 денари
  3. Пад на цената на акциите на Македонијатурист АД Скопје од -0,89 % и просечна цена на акција од 4,702 денари