Почитувани читатели на БанкоМетар.мк

Во морето кредитни понуди, тешко се одлучувате за кој потрошувачки кредит да се одлучите. Заради тоа, БанкоМетар.мк врши анализа на кредитните понуди ви нуди поедноставени и практични одговори за тоа кој кредит е поповолен или кој кредит повеќе Ви одговара.

Денес, ќе ги разгледуваме:

1. Потрошувачкиот кредит на Комерцијална Банка до 30.000 ЕУР, и

2. НЛБ Виолетовиот потрошувачки кредит

Во продолжение се споредени главните параметри на кредитите:

Комерцијална Банка                                НЛБ 

Износ на кредит:                   1.800.000 денари                                  600.000 

Каматна стапка:                     4,7%( први 3 год)/ 5,7% понатаму         7,1%

Рок на отплата:                             120 месеци                                    60 месеци

Трошоци:                                2.300 денари при аплицирање           600 денари при одобрување

Предвремена отплата:  Без трошоци за предвремена отплата     Без трошоци за предвремена отплата

Од оваа анализа можеме да заклучиме дека Потрошувачкиот кредит до 30.000 евра на Комерцијална Банка е поповолен во 3 критериуми, а Виолетовиот кредит на НЛБ во 1 критериум.

Оттука, можеме да заклучиме дека Потрошувачкиот кредит на Комерцијална Банка до 30.000 ЕУР е далеку поповолен и редакцијата на БанкоМетар.мк го препорачува!