Според анализата на тимот на БанкоМетар.мк за месец Август 2018 година, најповолен кредит на пазарот за потрошувачки кредити во Македонија, го издвојуваме Наменскиот потрошувачки кредит на Силк Роад Банка А.Д. Скопје со следните карактеристики :

За целосен увид во рангирањето на сите потрошувачки кредити во Македонија посетете го следниот линк : БанкоМетар.мк – Потрошувачки кредити

12.000 МКД – 300.000 МКД
Од 6 – 48 месеци
  • провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата

За кредити со рок на отплата до 24 месеци:

  • 3% за кредити со рок на отплата до 12 месеци
  • 5% за кредити со рок на отплата до 24 месеци

За кредити со рок на отплата до 48 месеци:

  • 2% – провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)

Трошоци за меница

Месечни ануитети
0% казнена провизија за предвремена отплата
Еднократна во МКД
За кредити со рок на отплата до 24 месеци:
   • МКД 0% (СВТ 5,82%*)

  За кредити со рок на отплата до 48 месеци:

  • МКД 6,00% (СВТ 7,27%**)
  • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија – Банка – Кредитобарател)
  • Физички лица – државјани на РМ
  • Старосна граница од 18 до 70 (возраст до 70 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
  Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет наспрема приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели
  • Кредитобарателот да не биде постар од 70 години при доспевање на последниот ануитет
  • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци или да биде пензионер
  • Visa Electron Point – со отворање на трансакциска сметка
  • Enter American Express – со отворање на трансакциска сметка
  • Пасивно електронско-мобилно банкарство