Bitcoin Retail Trader Sentiment

 

Net-short трговците на биткоин се намалија за 32,6% !

Биткоин: Податоците за трговците на мало покажуваат дека 84,1% од трговците се нето-краткорочни со соодносот на трговците на долг рок.

Биткоинот не покажува силни знаци на тргување !
Обично се зема севкупен поглед на целосното расположение, и фактот дека повеќето трговци се на нето-долги стази, сугерира дека цените на биткоинот може да продолжат да паѓаат. Позиционирањето е помалку нето-долгорочно отколку порано овој месец, но повеќе нето-долгорочно во споредба со летните месеци. Комбинацијата на актуелните чувства и неодамнешните промени ни дава дополнителна мешана трговска пристрасност околу биткоинот со силни аргументи да веруваме во тенденцијата дека истиот ќе опаѓа како во волуменот на тргување, така и кон пад во неговата цена до крајот на овој месец.