Рудникот Суводол доби уште еден БТО систем за ископ на јаловина. Системот се подготвувал една година од стари репарирани постројки и делови. Од Рек Битола, велат дека со овој систем ископот на јаловина ќе се зголеми за околу 50 проценти, со што побрзо ќе се стигнува до јагленовите наслаги…