Прометот на деловните активности во Грција падна за повеќе од 1,8 милијарди евра во февруари во споредба со истиот месец во 2020 година, додека годишниот пад во првите неколку месеци од оваа година достигна 4,8 милијарди евра. Ова го покажуваат податоците објавени од грчкиот статистички орган (ЕЛСТАТ).

Влијанието на пазарот од пандемијата на коронавирусите беше уште поголемо, со оглед на тоа што објавените податоци влијаат само на поголемите компании кои ги доставуваат своите податоци секој месец, а не и на помалите кои тоа го прават на квартална основа. Податоците покажуваат дека прометот на компаниите достигна 17,23 милијарди евра во февруари наспроти 19,05 милијарди евра една година порано, со што се забележува годишен пад од 9,6%.

Кај компаниите има драстично поголемо намалување, бидејќи нивниот промет во февруари изнесува 582,88 милиони евра, од 1,115 милијарди евра во февруари 2020 година. Особено, малопродажниот сектор (кој беше затворен во Атика и другите региони) претрпе пад од 30,5%, во загуби од 150 милиони евра.