Генералниот секретар на Советот за регионална соработка (РЦЦ), Мајлинда Брегу, оцени дека укинувањето на роамингот на Западен Балкан на 1 јули годинава претставува чекор поблиску до намалување на цените на роамингот со Европската унија.

Брегу рече дека потпишувањето на Договорот за намалување на цените на роамингот на Западен Балкан во април 2019 година е историско достигнување и еден од главните резултати на Дигиталната агенда за Западен Балкан.

„Режимот „роаминг како дома“ на Западен Балкан од 1 јули 2021 година значи чекор поблиску до намалување на цените на роаминг со Европската унија“, рече Брегу на состанокот на Работната група за Западен Балкан за политика на роаминг во вторникот.

Трошоците за роаминг помеѓу Западен Балкан и Европската унија се огромни и не се засноваат на условите на пазарот. Поради екстремно високите цени на роаминг, граѓаните од регионот плаќаат четири пати повеќе за истата услуга отколку граѓаните на Европската унија.

„Нашиот следен чекор е да ги намалиме цените на роамингот помеѓу Западен Балкан и Европската унија, што ќе бара целосна посветеност на сите вклучени актери, особено телеком операторите, како и подеднакво важна техничка поддршка од Европската комисија, Генералниот директорат за комуникациски мрежи, содржина и технологија и Генералната дирекција за соседство и преговори за проширување и највисоките претставници од регионот“, објави Брегу.

Дејвид Рингроуз, раководител на одделот во Генералниот директорат на ЕУ за комуникациски мрежи, содржина и технологија, рече дека регионалната соработка е вистинскиот начин да се постигнат резултати за граѓаните од Западен Балкан и целосна имплементација на Договорот за роаминг во регионот беше првиот чекор кон пониски цени помеѓу Европската унија и Западен Балкан.

Алесандра Сгоби, раководител на секторот во Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување на ЕУ, додаде дека е потребно да се одржи „позитивниот момент“ и да се надградат успесите на РЦЦ бидејќи намалувањето на цените на роамингот помеѓу Западен Балкан и ЕУ може да го донесе регионот поблизу до единствениот пазар на Европската унија.